Debrecenis avati pidulikult Gedeon Richteri molekulaarbioloogialabor

​Ungari linnade arengu eest vastutav portfellita minister Lajos Kósa, Debreceni linnapea Dr László Papp, Gedeon Richteri juhatuse esimees Erik Bogsch ja Gedeon Richteri tegevdirektor Gábor Orbán avasid Ungaris, Debreceni linnas toimunud tseremoonial Richteri uue molekulaarbioloogialabori.

Labor ehitati hankemenetluse „Uuenduslik farmaatsiaalane teadus- ja arendusprojekt konkurentsivõime suurendamiseks turul“ raames ning ehitustööde eelarve küündis kokku 15,7 miljoni euroni. Investeeringud labori infrastruktuuri ja tehnoloogilistesse seadmetesse läksid kokku maksma peaaegu 5,5 mijonit eurot projekti raames, mis 2,3 miljoni euro ulatuses kaeti saadud toetustest.

Gedeon Richter kavatseb hankemenetluse raames rahastatud teadustöö osana arendada Debreceni laboris välja tehnoloogiaid, mis aitaksid oluliselt paremini mõista biotehnoloogilise protseduuri abil valmistatud valgupõhiste ravimite toimemehhanismi ja nende kasutamisega kaasneda võivaid kõrvatoimeid. Kuna uues laboris toodetavate originaalravimitega bioloogiliselt sarnaste ravitoimeliste valkude hind on hinnanguliselt originaalravimite hinnast odavam, võivad need olla taskukohased suuremale hulgale sihtrühma kuuluvatest inimestest, kelleks on eelkõige kasvajatega ja autoimmuunsete haigustega patsiendid Euroopas.

„Richteri strateegiline eesmärk on luua kompleksne ja konkurentsivõimeline biotehnoloogiline tootesari, mis aitab ettevõtte tooteportfelli laiendada suure intellektuaalse lisandväärtusega toodetega,“ ütles Gedeon Richteri tegevdirektor Gábor Orbán oma avakõnes.

„Uue molekulaarbioloogialabori avamisega astusime järgmise sammu Ungari biotehnoloogilise ravimitööstuse rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelisemaks muutmise suunas, see suurendab ühtlasi terve riigi konkurentsivõimelisust,“ sõnas Gedeon Richter Plc esimees Erik Bogsch investeeringu olulisusest rääkides.

Projekti edu taga on eelkõige viimastel aastatel Debreceni omavalitsuse, Debreceni Ülikooli ja Gedeon Richter Plc vahel loodud suurepärane koostöö. Kõnealusele projektile sai osaks sama toetus kui 2012. aastal Debreceni linnas avatud Richteri biotehnoloogiatehase ehitamise projektile.

„2012. aastal eraldas valitsus Gedeon Richteri Debreceni tehase ehitamise jaoks 1,4 miljardi Ungari frangi suuruse toetuse. Võime uhkusega tõdeda, et see raha on tõhusalt kasutusse võetud ja ka uus arendusprojekt aitab kaasa nii linna kui terve riigi majanduskasvule,“ rõhutas Lajos Kósa, Ungari maakonnatasandi tähtsamate linnade arengu eest vastutav portfellita minister, tseremoonial peetud kõnes.

Üritusel rõhutas Debreceni linnapea dr László Papp: „Debrecen on pühendunud suure lisandväärtusega tööstusharudele. Meie linna jaoks on suur au, et Gedeon Richter Plc otsustas oma biotehnoloogiatehase luua Debrecenisse. See uus projekt suurendab nii ettevõtte enda konkurentsivõimet kui Debreceni linna majanduslikku atraktiivsust.“

Gedeon Richter tegeleb pidevalt Ungari ülikoolide ja teaduskeskustega heade koostöösuhete loomisega, et saada abi nende kvalifitseeritud ekspertidelt ja pakkuda inimestele uusi, uuenduslikke ja taskukohaseid ravivõimalusi.
BDG_4477BDG_4478