EAFS ja Gedeon Richter andsid välja neljanda 1000 eurose stipendiumi

EAFS ja Gedeon Richter andsid välja neljanda 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti filiaal andsid professor Peep Veski stipendiumifondist välja 1000 eurose stipendiumi. Selle saab Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas parima uurimistöö kaitsnud proviisoriõppe üliõpilane Ailen Ringe. Töö teema on “Soluplusi ja indometatsiini fiibrite valmistamine sulami elektrospinnimisel“. Stipendium on järjekorras neljas.

Karin Kogermann, EAFSi esimees ja Ailen Ringe töö retsenseerija: “Ailen Ringe proviisoriõppe uurimistöö tegeleb vees halvasti lahustuvate raviainete lahustuvuse parandamisega kasutades sulami elektrospinnimise meetodit. Seda meetodit on võrreldes lahuse elektrospinnimisega veel väga vähe uuritud, iga uus töö on ainulaadne ning võimaldab avastada uusi aspekte. Käesolev uurimistöö on oluline, sest õpitakse tundma meetodit ja selle baasil valmistatud tahkete amorfsete dispersioonide valmistamist ning uuritakse nende omadusi.”

Ailen Ringe: “Kasutasin oma töös vees halvasti lahustuva toimeaine indometatsiini ja abiaine Soluplus-i füüsikalist segu, mis elektrospinnimise käigus sulatati ning rakendades sulamile pinget tekkis fiiber. Saadud fiibermaterjalis olev toimeaine jäi amorfsesse vormi, millel on tunduvalt parem vesilahustuvus kui esialgsel kristallvormil. Lisaks on sellisel meetodil valmistatud fiibril suur eripind, kust toimeaine saab vabaneda, soodustades veelgi toimeaine vesilahustuvust.” Sulami elektrospinnimise meetod on Ailen Ringe kinnitusel uudne ja palju on veel katsetada, kuid ta näeb selles potentsiaali, et tulevikus kasutataks seda järjest rohkem ka farmaatsiatööstuses. Ta plaanib saadud stipendiumit kasutada teadmiste täiendamiseks, soetades erialast kirjandust ja võttes osa konverentsidest.

István Bán, Gedeon Richter Eesti filiaali juht: “Ungari ravimifirma Gedeon Richter on pannud välja stipendiumi neile üliõpilastele, kes teevad uurimistöid, mis aitavad arendada farmatseutilisi tehnoloogiaid, mida võidakse kasutusele võtta praktilises ravimitööstuses. Andsime välja neljanda stipendiumi toetamaks proviisoriõpet Eestis ja jätkame, sest farmaatsia-alased uurimis- ja arendustööd on üks meie peamisi suundi. Tehnoloogiate väljatöötamisele ja ravimite loomisele kulub hulk ressursse ning EAFSiga tehtav koostöö on piltlikult öeldes kui üks väike tablett blisteris ehk ravimilehes.”

Professor Peep Veski stipendiumifond
Professor Peep Veski stipendiumifond loodi eesmärgiga välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja –praktikat. Stipendiumid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele. Fondiga võivad ühineda kõik teised farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiumifondid. Iga stipendiumi võimalike saajate ringi, taotlemise ja määramise põhimõtted ning muud olulised tingimused on kirjeldatud konkreetse stipendiumi statuudis.

Professor Peep Veski (10.01.1950 – 01.10.2014) oli Tartu ülikooli farmaatsia instituudi ravimite tehnoloogia õppejõud ja teadlane, aastast 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraline professor ja farmaatsia instituudi juhataja. Lisaks täitis ta aastatel 1998-2002 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppeprodekaani kohustusi. Ta oli üks EAFS asutajatest ja selle kauaaegne esimees. Prof. Peep Veskil oli väljapaistev osa Eesti farmaatsia esindamisel väljaspool Eestit ning tema panus Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule on olnud teedrajav.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.

Stipendiumi taotlust menetleb neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks EAFS esindajat, farmaatsia instituudi juhataja ja ravimitootja esindaja. 2014. aasta stipendiaat oli Maarja Vokk, 2015. aasta stipendiaat Annela Toom ja 2016. aasta stipendiaat Georg-Marten Lanno.

MLu19DEC17R030MLu19DEC17R009