Gedeon Richteri käive ja kasum maailmas kasvasid

2015. aasta oli üks edukamaid Gedeon Richteri ajaloos. Ettevõtte käive oli 1,179 miljardit Eurot ja kasum 176 miljonit eurot. Aastakasum kasvas 117% võrreldes 2014. aastaga. Sügisel registreeriti USA toidu- ja ravimiametis Richteri originaalravim, mis sisaldab kariprasiini.

Erik Bogsch, Gedeon Richteri tegevjuht: “Me arenesime edasi vaatamata majandusprobleemidele Ukrainas ja Venemaal. Meie võtmeala on naiste tervishoid, selles valdkonnas pakume üht laiemat valikut ravimeid, samuti pärineb siit 38% meie käibest. Möödunud aastal pääses emakamüoomi ravim Euroopa Komisjoni loal hüvitatava ravimi staatusse Saksamaal, Hollandis, Taanis, Rootsis, Eestis ja teistes riikides.

Möödunud aasta septembris registreeris USA toidu- ja ravimiamet meie uue kariprasiini sisaldava ravimi skisofreenia raviks täiskasvanutel. See kroonis meie uuringute osakonna 17 aastat kestnud pingutusi.”

“Uute innovaatiliste alade nagu originaalravimite arendamine ja sarnaste bioloogiliste ravimite uuringud kätkeb endas riske, kuid pakub samal ajal ravimifirmale võimalusi teenida rohkem tulevikus. Biotehnoloogiliste ravimite tähtsus ravimiturul kasvab, 44% Euroopa müügilubadest anti möödunud aastal bioloogilistele ravimitele. Kui tavaravimite turg kasvab aastas 4%, siis bioloogiliste ravimite turg kasvab samal ajal 10%. Seda trendi toetab fakt, et kolmandik kliinilisi arendusprojekte on biotehnoloogilise päritoluga,” lisab Bogsch.

István Bán,Gedeon Richteri Eesti filiaali juht: “2016. aastal jätkame originaaltoodete turustamist, aasta jooksul on Richteril Eestis plaanis turule tuua kolm günekoloogilist originaalpreparaati ja sellega tugevdame oma positsioone selles valdkonnas. Meie 2015. aasta müük vähenes litsentside lõppemise tõttu plaanipäraselt, samal ajal oli originaaltoodete ja muude ravimite müügiplaanid täidetud 103%.”