Gedeon Richteri ravimile anti Ungari innovatsiooniauhind

Ungari innovatsioonifond andis Gedeon Richterile innovatsiooniauhinna uue Ungari originaalravimi kariprasiin (Eestis registreeritud nimega Reagila) rahvusvahelistele turgudele viimise eest. Auhinna andsid Gedeon Richteri juhatuse esimehele Erik Bogschile üle Ungari parlamendi asespiiker János Latorcai ja Ungari riikliku teadus- arendus- ja innovatsioonibüroo president József Pálinkás. Gedeon Richter on esindatud ka Eestis.

Innovatsioonil on olnud 117 aastat tegutsenud Gedeon Richteri strateegias võtmetähtsusega roll. Eeskätt keskendutakse Richteris originaalravimite uurimisele ja arendamisele. Farmaatsiaettevõte Richter on arendanud välja enam kui 10 väga olulist ravimit, aidates oluliselt kaasa inimeste tervise parandamisele kogu maailmas. Ravimi teeb eriliseks asjaolu, et Ungaris on välja töötatud ja toodetakse ravimit, millel on müügiluba rohkem kui 70% ulatuses üle maailma.

Erik Bogsch, Gedeon Richteri juhatuse esimees ütles peale auhinna kättesaamist: “Kariprasiini edu on ajaloolise tähtsusega mitte ainult Richteri, vaid ka kogu Ungari farmaatsiatööstuse jaoks. See on esimene Ameerika Ühendriikides registreeritud ravim, mille on loonud Ungari teadlased. Kliinilised uuringud ja arenduse tegime samuti meie Richteris. Kuna kliinilise arendamise etapis tekkisid suured kulud, kaasasime partneri ja jõudsime ühtse rahastamise ja juhtimisega lõppstaadiumisse, et saada ravimi turustamiseks vajalik litsents. Ma usun, et tunnustus on suurepärase meeskonnatöö ja teadmistebaasi tulemus, mis Richterit on selle loomisest peale iseloomustanud.”

Dr István Greiner, Richteri uuringute direktor: “Meil töötab uurimis- ja arenduse alal 1000 inimest. See teeb ettevõttest Kesk-ja Ida-Euroopas kõige olulisema ravimiuuringute keskuse. Auhind tunnustab meie äärmiselt võimekate teadustöötajate kuulumist maailmaklassi.”

Ungari innovatsiooniauhind

Ungari innovatsioonifond, mis asutati 1990. aastal 30 organisatsiooni poolt, keskendub innovatsiooni rolli toetamisele Ungari majanduses. Innovatsiooniauhind anti esmakordselt välja 1993. aasta. Auhind on muutunud iga-aastaseks traditsiooniks, et tunnustada Ungaris registreeritud ettevõtteid, kes töötavad välja ja valmistavad innovaatilisi tooteid.