Tervishoiu toetamine

Töötame läbipaistvalt

Gedeon Richter järgib oma tegevuses Ravimitootjate Liidu (www.rtl.ee) eetikakoodeksit käsimüügi- ja retseptiravimite müügi edendamise ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta. Eesti koodeks põhineb Euroopa Ravimitootjate Liidu EFPIA vastaval koodeksil.

rtl-logo-et

Koodeks käsitleb muuhulgas teemasid nagu ravimireklaam, üritused ja külalislahkus, kingitused, teabe- ja õppematerjalid ja muud meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemed, tervishoidu või uuringuid toetavad abirahad või annetused, tervishoiutöötajate spondeerimine, teenustasud ja avalikustamine, konsultantide kasutamine, mitteinterventsionaalsed uuringud, näidised, ravimifirmade töötajad, eetikakomitee ja rikkumistest teavitamine ja menetlemine jne.

Eetikakoodeksiga saab tutvuda http://rtl.ee/liidu-eetikakoodeks-2/