Stipendium

Gedeon Richteri Eesti filiaal annab alates 2014. aastast koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga (EAFS) välja stipendiumi suurusega 1000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määravaks uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel. Stipendiumi eraldamise aluseks on avaliku konkursi korras esitatud uurimistöö.

Stipendiumi taotlust menetleb neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks EAFS esindajat, farmaatsia instituudi juhataja ja ravimitootja esindaja. 2014. aasta stipendiaat oli Maarja Vokk ja 2015. aasta stipendiaat Annela Toom.

Stipendiumi antakse välja Professor Peep Veski nimelisest stipendiumifondist. Fond loodi eesmärgiga välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja –praktikat. Stipendiumid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele.

Professor Peep Veski (10.01.1950 – 01.10.2014) oli Tartu ülikooli farmaatsia instituudi ravimite tehnoloogia õppejõud ja teadlane, aastast 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraline professor ja farmaatsia instituudi juhataja. Lisaks täitis ta aastatel 1998-2002 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppeprodekaani kohustusi. Ta oli üks EAFS asutajatest ja selle kauaaegne esimees. Prof. Peep Veskil oli väljapaistev osa Eesti farmaatsia esindamisel väljaspool Eestit ning tema panus Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule on olnud teedrajav.