Uudsete haavakatete uurimine tõi 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti filiaal andsid professor Peep Veski stipendiumifondist välja järjekorras kuuenda 1000 eurose stipendiumi. Selle sai Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia ja füüsikalise farmaatsia valdkonnas uurimistöö kaitsnud proviisoriõppe viienda kursuse üliõpilane Brigitta Ergma. Uurimistöö käsitles uudseid haavakatteid.

Brigitta Ergma: “Oma uurimistöös valmistasin ja iseloomustasin elektrospinnitud nanokiulisi matte, mis sisaldasid uudseid ravimkandursüsteeme – mesopoorseid räni nanoosakesi koos antibakteriaalse raviainega. Selleks viidi läbi erinevaid katseid leidmaks kõige sobivamad solvendid ja nanoosakeste kontsentratsioon. Käesoleva töö eesmärk oli teada saada, kas raviainet sisaldavate nanoosakeste paigutamine nanokiulistesse mattidesse võimaldab pikendada raviaine vabanemist. Selline raviaine vabanemisprofiil suurendab toimeefektiivsust ja vähendab haavakatte vahetamise sagedust, mis on patsiendile valulik ja ebamugav.’’

Stipendiumi tahab Brigitta Ergma muuhulgas kasutada osalemiseks maailma farmaatsiatehnoloogia-alasel konverentsil Viinis.

Karin Kogermann, füüsikalise farmaatsia dotsent, EAFS ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, juhendaja: “Uurimistöö on osa suuremast teadusprojektist, millega soovime välja töötada kliiniliselt olulised antimikroobsed kiulised haavakatted. Aastatega oleme testinud eri materjale ja valmistamisemeetodeid ning -tingimusi. Paralleelselt nende haavakatete valmistamisega oleme välja töötanud testimisemeetodid, millega saab hinnata haavakatete steriilsust, efektiivsust ning ohutust. Brigitta Ergma uurimistöö teema valisime tänu koostööprojektile Soome Åbo Akadeemilise Ülikooliga, milles soovisime esmakordselt elektrospinnitud kiulisse matti lisada antibakteriaalset raviainet sisaldavad mesopoorsed räni nanoosakesed ning testida nende haavainfektsioonivastast efektiivsust.”

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) üks eesmärke on toetada noorte farmaatsiateadlaste järelkasvu, nende erialast uudishimu ja saavutusi, et Eesti farmaatsiatööstus võiks tulevikus rohkem toota Eestis välja töötatud ja patenteeritud ravimeid.

István Bán, Gedeon Richter Eesti filiaali juht: “Meie kuues stipendiaat, Brigitta Ergma jätkab haavakatete teema uurimist. Stipendiumist on saanud traditsioon ja Ungari ravimifirma Gedeon Richter toetab praktilise ravimiarendajana Tartu Ülikooli algatust arendada välja uudseid haavakatteid. Kevadel, kui kuulutame välja järgmise stipendiumi, kutsume üliõpilasi tegema praktilisi uurimistöid, mis võivad viia uudsete kasutuskõlblike väljunditeni.”

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel. Stipendiaadid 2014-2018 Maarja Vokk, Annela Toom, Georg-Marten Lanno, Ailen Ringe, Ebe Vaarmets.