EAFS ja Gedeon Richter andsid välja kolmanda 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richteri Eesti filiaal annavad 1000 eurose stipendiumi Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö eest proviisoriõppe viienda kursuse tudeng Georg-Marten Lannole. Stipendium on järjekorras kolmas ja antakse välja professor Peep Veski stipendiumifondist.

Georg-Marten Lanno proviisoriõppe uurimistöö käsitleb uusi haavaravi meetodeid, teema on “Koaksiaalne elektrospinnimine koos faaside eraldumise meetodiga poorsete tuum-kest nanofiibermaatriksite valmistamiseks”.

Ivo Laidmäe, stipendiumikomisjoni liige, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise nanotehnoloogia vanemteadur, PhD (farmaatsia): “Georg-Marten Lanno uurimistöö käsitleb farmatseutilise tehnoloogia uurimisvaldkonna olulist teemat – nanofiibritel baseeruvate
ravimpreparaatide disaini. Tegemist on esimese uurimistööga farmaatsia instituudis, mille raames töötati välja metoodika poorsete ja mitmekihiliste nanofiibrite valmistamiseks. Töö tulemused on originaalsed, neid on esitletud ka käesoleva aasta Arstiteaduskonna aastapäeva konverentsil ettekandena ning teesid on ilmunud ajakirjas Eesti Arst. Töö tulemused võiks innustada ka teisi üliõpilasi oma uurimistöö raames rakendama antud metoodikat poorsete nanofiibrite valmistamiseks. Komisjon peab oluliseks, et üliõpilane soovib stipendiumi rakendada konkreetsel eesmärgil – osalemiseks Euroopa farmatseutilise tehnoloogia konverentsil 2017. aasta kevadel Krakowis, Poolas.”

Georg-Marten Lanno: “Nanofiibrite kasutamine haavaravis on aktuaalne teema. Koaksiaalset elektrospinnimise meetodit pole Farmaatsia instituudis seni uuritud, modifitseerisin meetodit oma uurimistöös ja töötasin välja süsteemi fiibermaatriksite loomiseks. Olen huvitatud ravimite tootmisest ja arendamisest, soovin et laborites uuritav jõuaks kindlasti praktilisse kasutusse. Elektrospinnimist saab lihtsalt üle kanda masstootmisse. Lähen kevadel Krakowisse farmatseutilise tehnoloogia konverentsile oma uurimistööd tutvustama.”

István Bán, Gedeon Richter Eesti filiaali juht: “Ungari ravimifirma Gedeon Richter kui uuringutele ja arendusele orienteerunud ravimfirma hoiab silmi lahti terves maailmas jälgides, mis toimub farmaatsia uuringute alal. Kunagi ei ole teada, millises uuringus võib tekkida see algne säde, mis viib originaalsete, ravimitööstust edasi viivate lahendusteni. Anname välja kolmanda stipendiumi ja toetame proviisoriõpet Eestis.”

Professor Peep Veski stipendiumifond
Professor Peep Veski stipendiumifond loodi eesmärgiga välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja –praktikat. Stipendiumid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele. Fondiga võivad ühineda kõik teised farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade
stipendiumifondid. Iga stipendiumi võimalike saajate ringi, taotlemise ja määramise põhimõtted ning muud olulised tingimused on kirjeldatud konkreetse stipendiumi statuudis.

Professor Peep Veski (10.01.1950 – 01.10.2014) oli Tartu ülikooli farmaatsia instituudi ravimite tehnoloogia õppejõud ja teadlane, aastast 1998 ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia korraline professor ja farmaatsia instituudi juhataja. Lisaks täitis ta aastatel 1998-2002 Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna õppeprodekaani kohustusi. Ta oli üks EAFS asutajatest ja selle kauaaegne esimees. Prof. Peep Veskil oli väljapaistev osa Eesti farmaatsia esindamisel väljaspool Eestit ning tema panus Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse arengule on olnud teedrajav.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö farmatseutilise tehnoloogia valdkonnas või sellega lähedalt seotud valdkonnas ja kaitsnud uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehnoloogias, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.

Stipendiumi taotlust menetleb neljaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks EAFS esindajat, farmaatsia instituudi juhataja ja ravimitootja esindaja. 2014. aasta stipendiaat oli Maarja Vokk ja 2015. aasta stipendiaat Annela Toom.

_gr_stipendium_2016_116-1-min